PACC 2009 contest by PA0AA

Hier zijn de mannen erg druk met de voorbereiding van de PACC 2009. Het opzetten van de Antenne kost enige tijd en daardoor zijn de mannen vroeg uit de veren.

Paul PE2LZ coordineert de gehele contest. meer informatie volgt.